+98 26 32 201480

لاس پالمیتاس


دولت مکزیک در طرحی با همکاری هنرمندان جوان، اقدام به رنگ آمیزی خانه های این شهر با رنگ های درخشان و تند کرد. آن ها مجموعا ۱۵۰۰ متر مربع که شامل ۲۰۹ خانه می شد را رنگ آمیزی کرده و لاس پالمیتاس را که یکی از مناطق فقیر نشین و خطرناک مکزیک بود، به یکی از جاذبه های توریستی مکزیک بدل کردند. آمارها نشان می دهند که این عمل باعث کاهش میزان جرم و جنایت و ایجاد روحیه مثبت در ساکنین این منطقه شده است.