+98 26 32 201480

 

آژانس مسافرتی سفر نگاره فربد آماده ارائه خدمات زیر میباشد:

  • رزرو هتل های انفرادی و گروهی در سراسر ایران

  • برنامه ریزی و اجرای انواع برنامه ها و گشت ها

  • اختصاص سرپرستان تور و راهنماهای محلی

  • صدور ویزای انفرادی و گروهی ایران

  • اجرای تور های نمایشگاهی