+98 26 32 201480
گروه ها
نظرات مشتریان

گربه ی معروف مسجد ایا صوفیه

گربه ای که سوژه ی عکاسی گردشگران است
متن کامل

کاخ توپکاپی

خانه ی باشکوه سلاطین عثمانی
متن کامل

مسجدآبی استانبول( مسجد سلطان احمد)

نگاهی به مسجد آبی استانبول
متن کامل

بلک فرایدی

حقایقی در مورد BLACK FRIDAY....
متن کامل