+98 26 32 201480
گروه ها
نظرات مشتریان

قدیمی ترین جاذبه ی باکو

ایچری شهر کجاست؟
متن کامل

گربه ی معروف مسجد ایا صوفیه

گربه ای که سوژه ی عکاسی گردشگران است
متن کامل

پل برج

مشهورترین پل متحرک جهان
متن کامل

کاخ توپکاپی

خانه ی باشکوه سلاطین عثمانی
متن کامل